BEZPIECZNY START FIRMY MASZ POMYSŁ NA BUSINESS? Zacznij bezpiecznie bez rejestracji firmy i bez składek na ZUS
 
BEZPIECZNY START
FIRMA BEZ.... FIRMY
UMOWA ZLECENIE
UMOWA O DZIELO
TWOJA SP. Z O.O.
REKLAMA BILBORDY
POMYSL NA BUSINESS
NA TAXI
ZATRUDNIMY NA TAXI
nasze linki
xxx
   
 
 

 

Działalność nieewidencjonowana – działalność bez rejestracji

Podmiotem prowadzącym działalność nieewidencjonowaną jest osoba fizyczna.

Przychód nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku to 2100zł tak więc przychód nie może przekroczyć w żadnym miesiącu kwoty 1050 zł. Ustawa mówi o przychodzie należnym, czyli wliczamy wszelkie kwoty nam należne, nawet jak jeszcze nie zostały nam wpłacone. Z działalności nieewidencjonowanej można skorzystać jeżeli okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywało działalności gospodarczej. Dochody tak uzyskane mamy obowiązek wykazać i odprowadzić od nich podatek. Aczkolwiek nie musimy odprowadzać zaliczek i wykazać dochód w deklaracji rocznej.

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną może wystawić fakturę VAT.

Ustawa o podatków od towarów i usług z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Osoby fizyczne, prowadzące “działalność gospodarczą”, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, to również osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną. Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną będzie uznawana za podatnika, o ile spełniać będzie warunki określone tą ustawą. W związku z tym, taka osoba może wystawić fakturę VAT.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, osoba taka będzie objęta zwolnieniem z VAT (z uwagi na zwolnienie podmiotowe - sprzedaż nieprzekraczająca 200 tys. zł). Nie trzeba rejestrować się w Urzędzie Skarbowym.


Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

  datę wystawienia,

  numer kolejny,

  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

  miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

  cenę jednostkową towaru lub usługi,

  kwotę należności ogółem.

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy o VAT prowadząc działalność nieewidencjonowaną należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ma to gwarantować legalność przychodów i umożliwić to nadzór organów państwowych nad działalnością nieewidencjonowaną.

Ograniczenia – jeżeli do wykonywania działalności niezbędna jest koncesja, zezwolenie lub wpis do działalności regulowanej nie możemy prowadzić działalności nieewidencjonowanej.

Zainteresowany? Napisz kilka słów o sobie, kierunku działalności i jakiej pomocy oczekujesz od nas.


 
KLIKNIJ I ZADZWOŃ 0048 500 405 306